கும்பம்: சரஸ்வதி தேவி

ராஷியின் பெயர் : கும்பம்
இஷ்த் தேவ் : சரஸ்வதி தேவி

3,100.00

Description

 சரஸ்வதி தேவியின் நன்மைகள்

  • சரஸ்வதியின் ஆசீர்வாதங்களை உயர்ந்த அறிவு மற்றும் ஞானத்துடன் பெறுகிறது.
  • உங்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து தடைகள் மற்றும் மோசமான விளைவுகளை நீக்கி வெற்றி மற்றும் வளர்ச்சியை அடைகிறது.
  • நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த வணிகத்தில் உயர் சமூக அந்தஸ்து, சிறந்த மதிப்பெண்கள், பதவி உயர்வு மற்றும் வளர்ச்சியை அடையுங்கள்.
  • சரஸ்வதி பூஜையுடன் உங்கள் வசிப்பிடத்தில் புனிதத்தன்மையையும் நேர்மறை அண்ட அதிர்வுகளையும் கொண்டு வாருங்கள்.
  • வசந்த பஞ்சமியில் சரஸ்வதியை வழிபடும் மாணவர்களில் அறிவுசார் வளர்ச்சி மேம்பட்டது.
  • ஒவ்வொரு பிரச்சினையிலும் சரியான தீர்ப்பை வழங்கும் திறனுடன் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் இணக்கமான வாழ்க்கை அனுபவத்தைப் பெறுங்கள்.
  • ஆன்மீக நனவின் பாதையை நோக்கி உங்களை வழிநடத்துகிறது.
  • பூஜை உங்கள் வாழ்க்கையில் தூய்மையையும் அமைதியையும் வெளிப்படுத்த முடியும்.
  • தெய்வீக இருப்புடன் தொழிற்சங்கத்தை அடைய இது உங்களுக்கு உதவும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கும்பம்: சரஸ்வதி தேவி”