சுக்கிரன் – லட்சுமி தேவி

லட்சுமி தேவி ஒளி, அழகு, நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் செல்வத்தின் தெய்வம். இந்து புராணங்களின்படி, விஷ்ணுவின் அனைத்து அவதாரங்களிலும் அவர் மனைவியாக இருந்து வருகிறார், இதனால், அவர் அன்பு, அருள், வெற்றி மற்றும் முன்னேற்றத்தையும் குறிக்கிறது. பலத்தின் ஆதாரமாகவும், ஆறு உயர்ந்த தெய்வீக குணங்களை வைத்திருப்பவராகவும் இருக்கும் இந்த தேவி மகிழ்வது எளிதல்ல, சோம்பேறி அல்லது தேவையற்ற பேராசை கொண்ட மற்றும் பதுக்கலில் நம்பிக்கை கொண்ட எவருடனும் அவள் வசிக்கிறாள்.

 

ராஷியின் பெயர் : Gemini
இஷ்த் தேவ் : லட்சுமி தேவி

3,100.00

Description

லட்சுமி தேவி ஒளி, அழகு, நல்ல அதிர்ஷ்டம் மற்றும் செல்வத்தின் தெய்வம். இந்து புராணங்களின்படி, விஷ்ணுவின் அனைத்து அவதாரங்களிலும் அவர் மனைவியாக இருந்து வருகிறார், இதனால், அவர் அன்பு, அருள், வெற்றி மற்றும் முன்னேற்றத்தையும் குறிக்கிறது. பலத்தின் ஆதாரமாகவும், ஆறு உயர்ந்த தெய்வீக குணங்களை வைத்திருப்பவராகவும் இருக்கும் இந்த தேவி மகிழ்வது எளிதல்ல, சோம்பேறி அல்லது தேவையற்ற பேராசை கொண்ட மற்றும் பதுக்கலில் நம்பிக்கை கொண்ட எவருடனும் அவள் வசிக்கிறாள்.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “சுக்கிரன் – லட்சுமி தேவி”